top of page

Hur ofta bör man ha trappstädning?


rent trapphus

Trappstädning är en viktig del av fastighetsskötseln. Ett välstädat trapphus är inte bara mer inbjudande för de som bor i fastigheten, utan det bidrar också till en bättre inomhusmiljö och förhindrar slitage på golvet och väggarna.


Men hur ofta bör man egentligen städa trapphuset?


Det beror på!


Det korta svaret är: det beror på. Det finns flera faktorer som spelar in:

  1. Antal boende i fastigheten: Ett trapphus i en fastighet med många lägenheter eller kontor kommer naturligtvis att utsättas för mer trafik än ett trapphus i en mindre byggnad.

  2. Frekvens av rörelse: Är det ett kontorshus där människor rör sig dagligen, eller är det ett bostadshus med främst äldre invånare som inte går ut varje dag?

  3. Hiss eller inte: I fastigheter med hiss kan trapphuset ibland förbises eftersom fler väljer att ta hissen. Men det är ändå viktigt att inte försumma trappstädningen.

  4. Årstid: Under vinterhalvåret, särskilt i kalla och snöiga regioner, dras mer smuts, grus och salt in i trapphuset. Detta kan inte bara göra trapphuset smutsigt snabbare, men också orsaka skador på golvet.

Städning utav biytor som tvättstugan

Ofta ingår städning av biytor som tvättstugan i trappstädningen. Precis som med trappstädning beror frekvensen av städning på flera faktorer:

  1. Användningsfrekvens: En tvättstuga som ständigt är i bruk behöver städas oftare än en som sällan används.

  2. Egna tvättmaskiner: Om de flesta boende har egna tvättmaskiner i sina lägenheter, kommer tvättstugan kanske inte att användas lika ofta.

  3. Renlighet bland användarna: Tyvärr är inte alla lika bra på att städa upp efter sig. Om de som använder tvättstugan är oansvariga kan detta leda till att städning behöver ske oftare.

Det finns ingen enhetlig regel för hur ofta trappstädning bör ske. Men genom att beakta ovanstående faktorer kan man skapa en städrutin som passar just din fastighet. Det viktigaste är att hålla trapphuset och andra gemensamma utrymmen rena och välkomnande för alla som använder dem.

Comments


bottom of page