top of page

Vad är RUT-avdrag och hur fungerar det?


Städning av trä-yta

RUT-avdraget är en del av det svenska skattesystemet som erbjuder skattelättnader för hushållsnära tjänster. RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Det innebär att privatpersoner kan få en skattereduktion för kostnaden av vissa tjänster som utförs i eller nära deras hem.


Hur fungerar RUT-avdraget?

  1. Berättigade Tjänster: RUT-avdraget täcker en rad olika tjänster, inklusive städning, fönsterputsning, trädgårdsarbete, snöskottning, barnpassning, och viss IT-hjälp i hemmet.

  2. Skattereduktionens Storlek: Skattereduktionen är 50% av arbetskostnaden. Det finns dock ett maximalt belopp som man kan få i avdrag per år. För 2023, är gränsen 75 000 kronor per person och år.

  3. Vem Kan Använda RUT-avdraget?: Alla som betalar skatt i Sverige och är över 18 år kan dra nytta av RUT-avdraget. Det gäller även för de som inte är permanent bosatta i Sverige men som betalar skatt till den svenska staten.

  4. Hur Man Ansöker: Vanligtvis sköter företaget som utför tjänsten ansökan om RUT-avdrag. Kunden betalar bara halva arbetskostnaden till företaget, och företaget ansöker sedan om motsvarande belopp direkt från Skatteverket.

  5. Begränsningar och Villkor: För att kvalificera sig för RUT-avdraget måste tjänsterna utföras i eller nära kundens hem och av ett företag som är godkänt för F-skatt. Det är också viktigt att notera att RUT-avdraget inte kan kombineras med andra skatteavdrag för samma tjänst.

Fördelar med RUT-avdraget

  • Ekonomisk Stimulans: Det uppmuntrar till anlitande av tjänster, vilket bidrar till jobbskapande och ekonomisk tillväxt.

  • Bekvämlighet för Konsumenterna: Det gör det mer överkomligt för individer att anlita professionell hjälp för hushållsarbete.

  • Bekämpning av Svartarbete: Genom att göra tjänsterna mer prisvärda och genom reglerad ansökningsprocess, minskar det incitamentet för svartarbete.


RUT-avdraget är en viktig del av det svenska skattesystemet som inte bara underlättar för privatpersoner att få hjälp med hushållsarbeten, men också stödjer den formella ekonomin och jobbskapande inom tjänstesektorn. Dess enkla tillämpning och direkta påverkan på plånboken gör det till en populär och effektiv skatteåtgärd.

Comments


bottom of page